Vi restaurerar skadade ramar och
spegler.

Tillverkar ornamentsdetaljer och
utför förgyllningsarbeten samt bättringar.